Угода користувача сайту www.hh.com.ua

Публічна оферта

 

 •  Визначення термінів та понять

Адміністрація – ТОВ «ХЕЛСІ ЕНД ХЕПІ» (код ЄДРПОУ 35725498)

Сайтwww.hh.com.ua.

Клієнт – фізична особа, яка повністю прийняла усі умови даної Угоди і політики конфіденційності. 

 • Предмет Договору
   1. Використання Сайту надає можливість Клієнту ознайомлюватись з інформаційними матеріалами розміщеними на Сайті, замовляти та укладати попередні домовленості про замовлення послуг Лікувально-діагностичного центру ТОВ «ХЕЛСІ ЕНД ХЕПІ».
 • Права та обов’язки Користувача
   1. Клієнт має право користуватися усіма технічними можливостями Сайту, наданими Адміністрацією.
   2. Клієнт зобов’язується використовувати Сайт лише в цілях, що не суперечать угодам між Користувачем та Адміністрацією, чинному законодавству України та принципам розумності і моралі.
   3. Клієнт самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Сайту.
 • Клієнту заборонено:
   1. сприяти або розпалювати релігійні, расові або міжнаціональної ворожнечі;
   2. вчиняти дії, що порушують права і свободу, честь і гідність будь-якої особи;
   3. вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;
   4. розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та/або права на інші об’єкти інтелектуальної власності, що належать третім особам;
   5. розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об’єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Сайті фотографії або відео з її участю);
   6. розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;
   7. розміщувати комп’ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення.
   8. будь-яке використання в комерційних цілях будь-якої інформації та об’єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті, без письмового дозволу на це відповідного правовласника.
 • Права Адміністрації
   1. Адміністрація залишає за собою право у випадку розміщення Клієнтом на Сайті інформації або здійснення інших дій, що не відповідають умовам Угоди без повідомлення, за власним розсудом видалити повністю або частково розміщену Клієнтом інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її відповідність Угоді та/або законодавству;
   2. Адміністрація має право закрити або призупинити функціонування Сайту або будь-якої його частини, змінити Сайт повністю або частково без попереднього повідомлення Клієнта.
   3. Адміністрація має право призупинити доступ Клієнта до Сайту у випадку виникнення технічних неполадок з метою усунення останніх.
 • Обмеження відповідальності Адміністрації сайту
   1. Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, друкарські помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на даному Сайті. Адміністрація сайту докладає всіх необхідних зусиль, щоб забезпечити точність і достовірність інформації на Сайті. Вся інформація та матеріали надаються на умовах “як є”, без будь-яких гарантій.
   2. Інформація на Сайті постійно оновлюється і в будь-який момент може стати застарілою. Адміністрація сайту не несе відповідальності за отримання застарілої інформації з сайту, а також за нездатність Клієнта отримати оновлення інформації, що зберігається на Сайті.
   3. Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за висловлювання і думки відвідувачів сайту, залишені в якості коментарів.
   4. Адміністрація сайту не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли в зв’язку з цим Сайтом, їх використанням або неможливістю використання.
 • Персональні дані Клієнта
   1. Погоджуючись з цією Угодою Клієнт дає згоду на збір і використання інформації про Клієнта відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних».
   2. Клієнт розуміє й погоджується з тим, що розміщуючи на Сайті інформацію, у відношенні якої Клієнтом самостійно не передбачено обмеження доступу, будь-яка третя особа може одержати доступ до цієї інформації.
   3. Клієнт погоджується на передачу Адміністрації персональних даних, інформації про замовлені послуги та погоджується дотримуватися Угоди шляхом заповнення граф у відповідних колонках при оформленні замовлень на Сайті.
   4. Адміністрація сайту зобов’язуєтеся здійснювати збір тільки тієї персональної інформації, яку Клієнт надає добровільно та в разі, коли інформація потрібна для надання (поліпшення) послуг Клієнту.
   5. Адміністрація сайту збирає як основні персональні дані, такі як ім’я, прізвище, по батькові, адреса та електронна адреса, так і вторинні (технічні) дані – файли cookies, інформація про з’єднання і системна інформація.
   6. Адміністрація сайту може використовувати будь-яку зібрану через Сайт інформацію з метою поліпшення змісту Сайту, його доопрацювання, а також для інших цілей, що не суперечить положенням чинного законодавства України.
   7. Передача інформації третім особам або інше розголошення інформації, визнаної за цим Договором конфіденційною, може здійснюватися тільки за згодою Клієнта, та/або у випадках передбачених законодавством.
 • Прикінцеві положення
  1. Адміністрація має право вносити зміни в дану Угоду. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи Сайт Клієнт підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Клієнтом Сайту.
  2. Адміністрація не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Клієнт або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.
  3. Клієнт надає Адміністрації право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Сайт, послуги Адміністрації або інформацію рекламного характеру.
  4. Адміністрація може в будь-який момент і без повідомлення Клієнта поступитися своїми правами за даною Угодою третій стороні.
  5. Будь-які спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.