Затверджено

Наказом директора ТОВ «ХЕЛСІ ЕНД ХЕПІ»

№51/1 від 24 червня 2019 року

Редакція від 24 жовтня 2019 року

 

 

Правила

обслуговування та перебування пацієнтів

у ТОВ «ХЕЛСІ ЕНД ХЕПІ»

Цей документ (далі - Правила), затверджений наказом директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЕЛСІ ЕНД ХЕПІ» (далі - Підприємство), є нормативним документом, який регламентує особливості перебування, надання та оплати медичних і пов'язаних з ними сервісних та інших послуг у ТОВ «ХЕЛСІ ЕНД ХЕПІ» (далі за текстом  ЛДЦ) і розроблені з метою реалізації передбачених законом прав пацієнта, створення найбільш сприятливих можливостей надання пацієнту своєчасної медичної допомоги належного обсягу та якості та захисту законних прав інших пацієнтів , відвідувачів та персоналу ЛДЦ.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила обслуговування та перебування пацієнтів в ЛДЦ складені у відповідності до чинного законодавства України і розповсюджуються на всіх пацієнтів, а також інших осіб, які звернулися в ЛДЦ або його відокремлені медичні відділення.

1.2. Відносини між ЛДЦ і пацієнтом (його законним представником) у частині, що не регулюються цими Правилами, регламентуються чинним законодавством України.

1.3. Внесення будь-яких змін або доповнень до цих Правил здійснюються на підставі наказу директора ЛДЦ.

II. ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

2.1. ЛДЦ надає медичні послуги громадянам України, інших країн та особам без громадянства, які звернулись до нього самостійно, були направлені з інших закладів охорони здоров'я або страховими компаніями.

2.2. Всі медичні та інші послуги в рамках ліцензії ЛДЦ надаються за плату та відповідно до затвердженого прейскуранту цін (прайсу) Підприємства, з яким можна ознайомитися в Куточку споживача або на корпоративному сайті ЛДЦ.

2.3. Допомога особам, що потребують екстреної медичної допомоги, здійснюється на безоплатній основі, після чого вони можуть скористатися медичними послугами ЛДЦ на стандартних умовах або звернутися до інших медичних закладів для отримання спеціалізованої медичної допомоги.

2.4. Базова інформація про права пацієнтів під час отримання медичних послуг в ЛДЦ, розміщена у «Куточку споживача». Більш розширену інформацію клієнти можуть отримати під час консультацій у лікарів, в адміністрації ЛДЦ, або бути поінформованими в порядку роботи зі зверненнями громадян.

2.5. Інформація про діючі дисконтні програми є відкритою для ознайомлення для всіх відвідувачів і затверджуються розпорядчим документом директора ТОВ «ХЕЛСІ ЕНД ХЕПІ».

2.6. ЛДЦ вступає у відповідні трудові відносини з усіма лікарями, середнім та молодшим медичним персоналом, що надають медичні (зокрема профілактичні, діагностичні чи лікувальні втручання, маніпуляції, консультації) та немедичні послуги клієнтам, та відповідає за їх дії та наслідки цих дій.

2.7. За необхідності діагностичні дослідження, а також медичні втручання, можуть проводитися в інших медичних закладах, в т.ч. з якими у ЛДЦ встановлено партнерські відносини.

2.8. Проведення медичних втручань починається тільки після відповідного інформування та погодження пацієнта чи в відповідних випадках його родичів (законних представників).

2.9. У невідкладних випадках (з метою рятування життя та здоров'я), відповідно до вимог чинного законодавства України, медичні втручання можуть проводитися без погодження пацієнта/ його родичів (законних представників).

2.10. Перед початком лікування з пацієнтом (його представником) узгоджується план лікування (обстеження). У деяких випадках, коли неможливо одразу визначити весь обсяг медичних втручань, складається попередній план лікування. Крім того, з об'єктивних або суб'єктивних причин, будь-який вже узгоджений план лікування може піддаватися корегуванню, про що пацієнта (його представника) обов'язково повідомляють.

2.11. Всі медичні призначення в обов’язковому порядку фіксуються у письмовому вигляді за підписом медичного працівника, а згода з ними посвідчується підписом пацієнта.

2.12. Лікар, що надає або призначає медичну послугу, зобов’язаний попередити пацієнта про необхідність звернутися до ЛДЦ у разі погіршення або непокращення стану, а пацієнт приймає на себе відповідальність виконати цю умову для забезпечення ефективного лікування.

2.13. Якщо, у процесі надання послуг з медичних причин виникає потреба в їх корегуванні у бік збільшення чи зменшення обсягів чи методів лікування, діагностики, тощо, то відповідному корегуванню піддається остаточна їх вартість. Про такі зміни пацієнтів інформують завчасно.

2.14. Лікар та ЛДЦ не несуть відповідальності за здоров'я хворого у разі невиконання останнього медичних призначень та рекомендацій або порушення ним встановленого для нього режиму.

ІІІ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

3.1. Оплата за послуги здійснюється після їх надання, а за домовленістю - за передоплатою чи відповідно до умов укладеного договору. Платником за послуги може бути як сам пацієнт, так й інші особи.

3.2. Оплата медичних послуг проводиться шляхом передачі готівкових коштів касиру ЛДЦ або розрахунком банківською картою, або перерахуванням грошових коштів на поточний рахунок ЛДЦ.

3.3. Касир ЛДЦ зобов’язаний отримати від клієнта підпис на акті наданих послуг. Підпис клієнта засвідчує згоду пацієнта на те, що послуги були надані вчасно, якісно і в повному обсязі і претензій до якості послуг немає. Також касир зобов’язаний клієнту видати фіскальний документ, що підтверджує сплату послуг.

3.4. У випадку незгоди пацієнта з тим, що медичні послуги були надані вчасно, якісно і в повному обсязі і претензій до якості послуг немає, він пише письмове звернення на ім’я Директора ТОВ «ХЕЛСІ ЕНД ХЕПІ» з відповідним обґрунтуванням. Звернення розглядається у відповідності до чинного законодавства про розгляд звернень громадян та захист прав споживачів. У разі визнання адміністрацією ЛДЦ невідповідності змісту, якості чи обсягу наданої медичної послуги заявленим умовам, приймається рішення про повне або часткове повернення коштів замовнику

3.5. Стягнення з пацієнтів заборгованості за надані послуги відбувається згідно із чинним законодавством України.

3.6. Лікувально-діагностичний центр може на свій розсуд, в порядку благодійності чи за угодою надавати медичні послуги зі знижкою чи безоплатно.

IV. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ КЛІЄНТА НА ТЕРИТОРІЇ ЛДЦ

4.1. Клієнт (пацієнт, його представники, члени родини), перебуваючи на території ЛДЦ або його відокремлених відділень повинен дотримуватись таких норм:

 • дотримуватись правил індивідуальної гігієни при перебуванні в публічних місцях, в приміщеннях, де надаються медичні послуги, а також дотримуватися чистоти та охайності при відвідуванні зон загального користування;
 • утримуватися від особистих розмов в повний голос, мобільних дзвінків, перегляду відеоматеріалів з гучним звуком під час прийому та в зонах, де вони можуть заважати іншим відвідувачам ЛДЦ;
 • дотримуватися правил ділового етикету при спілкуванні з іншими відвідувачами та персоналом ЛДЦ, всі спірні питання вирішувати у стриманій конструктивній манері;
 • з’являтися на призначений прийом вчасно або заздалегідь попереджувати ЛДЦ про можливі затримки чи скасування візиту;
 • дотримуватись загально-прийнятих правил техніки безпеки, виконувати вимоги та настанови персоналу клініки у разі виникнення надзвичайної ситуації.

4.2. Категорично заборонено на території ЛДЦ:

 • здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність без погодження з адміністрацією ЛДЦ;
 • перебувати на території ЛДЦ у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння ( за виключенням випадку, коли клієнт потребує надання екстреної медичної допомоги);
 • перебувати на території ЛДЦ у брудному одязі, що може забруднити приладдя ЛДЦ або одяг інших відвідувачів (за виключенням випадку, коли клієнт потребує надання екстреної медичної допомоги);
 • вживати власну їжу та напої в приміщеннях загального користування та де надаються медичні процедури. У разі необхідності термінового прийому їжі за медичними показаннями, пацієнт може скористатися приміщенням їдальні медперсоналу на третьому поверсі;
 • вживати будь-які напої з вмістом алкоголю;
 • переривати прийом інших пацієнтів;
 • приводити з собою домашніх тварин;
 • провокувати конфлікти з іншими пацієнтами або персоналом ЛДЦ, влаштовувати скандали або бійки, використовувати ненормативну лексику чи лайку;
 • здійснювати несанкціонований доступ до приміщень, вступ до яких обмежений або заборонений ( про що є відповідна наочна попереджувальна інформація);
 • порушувати громадський спокій або вчиняти аморальні дії;
 • порушувати правила внутрішнього трудового розпорядку ЛДЦ.

V. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ КЛІЄНТУ В ОБСЛУГОВУВАННІ

ЛДЦ має право відмовити пацієнту в наданні медичних послуг у випадку:

5.1. Задокументованого понад 3 рази порушення п.4.1. цих Правил. У цьому випадку лікар/ медична сестра з масажу або за їх уповноваженням реєстратор медичний скасовує попередній запис та інформує про це страхову компанію та клієнта. Пацієнт має право записатися на прийом повторно на загальних підставах.

5.2. Задокументованого належним чином однократного порушення п.4.2. цих Правил.

5.3. Коли ліцензійні обмеження, кваліфікація її медичного персоналу або технічна оснащеність не дозволяють це зробити. У цьому випадку пацієнтам рекомендуються інші лікувально-профілактичні заклади, де їм зможуть надати відповідні медичні послуги чи допомогу.

5.4. Коли медична послуга відсутня в діючому прайсі , не зважаючи на те, що вона надавалася раніше.

5.5. Коли з об’єктивних причин відсутній лікар, який надає медичну послуги, і дату його виходу на роботу визначити неможливо.

5.6. У разі, якщо пацієнт спізнився на 50 або більше відсотків від запланованого часу прийому (лікар або медичний працівник в такому разі має право самостійно приймати рішення про надання медичної послуги в скороченому форматі, про що попереджує пацієнта і отримує його згоду на це – в іншому випадку прийом переноситься на інший час на загальних підставах).

5.7. У разі коли медична послуга не може бути виконана в повному обсязі до кінця робочого дня ЛДЦ.

5.8. У разі невиконання клієнтом медичних призначень та рекомендацій або порушення ним встановленого для нього режиму, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого.

5.9. У разі безпідставної відмови клієнта оплачувати фактично надані йому послуги ( за умови що мова йде не про надання екстреної медичної допомоги).

5.10. У разі наявності у клієнта простроченої непогашеної заборгованості (понад 1 місяць).