User agreement

УГОДА КОРИСТУВАЧА

з використання комп’ютерної програми

«Мобільний додаток Healthy And Happy для IOS та Android платформи» та комп’ютерної програми «Особистий кабінет Healthy And Happy»

(ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

 

 • Терміни та визначення

 

  1. Публічна оферта – пропозиція Ліцензіара, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним Договір на умовах, що містяться в публічній оферті (далі за текстом – Публічна оферта або Угода).
  2. Договір – договір про надання невиключного права на використання (ліцензії) комп’ютерної програми «Мобільний додаток Healthy And Happy для IOS та Android платформи» та «Особистий кабінет Healthy And Happy», укладений між Користувачем та Ліцензіаром на умовах Публічної оферти в момент акцепту Користувачем її умов (далі за текстом – Договір).
  3. Послуги – надання права на використання комп’ютерної програми «Мобільний додаток Healthy And Happy для IOS та Android платформи» та «Особистий кабінет Healthy And Happy», що надається Ліцензіаром Користувачу.
  4. Комп’ютерна програма «Мобільний додаток H&H для IOS та Android платформи», або комп’ютерної програми «Особистий кабінет H&H» – програмне забезпечення – Мобільний додаток, правовласником якого є Ліцензіар (далі за текстом – «Додаток»).
  5. Обліковий запис – сукупність даних про Користувача, необхідних для його аутентифікації.
  6. Користувач – фізична особа, що уклала з Ліцензіаром Договір на умовах, що містяться в Публічній оферті, шляхом акцепту.
  7. Ліцензіар – юридична особа – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕЛСІ ЕНД ХЕПІ» (код ЄДРПОУ 35725498), що надає право на використання Додатку на умовах, що містяться в Публічній оферті.
  8. Акцепт – повне й беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти.
  9. Законодавство – чинне законодавство України.
  10. Сайт – www.hh.com.ua 

 

 • Предмет Угоди

 

  1. Ліцензіар пропонує укласти Договір про надання невиключного права на використання (ліцензії) Додатку на умовах, зазначених у даній Угоді.
  2. Користувач, шляхом реєстрації з метою входу в Додаток, приймає дану Угоду, беззастережно і безумовно погоджується з умовами надання Послуг, передбаченими цією Публічною офертою, та зобов’язаннями, покладеними на Користувача в рамках цієї Публічної оферти і зобов’язується дотримуватися їх.

 

 • Реєстрація Користувача

 

  1. Для отримання можливості використання Додатку Користувачеві необхідно зареєструватися (створити Обліковий запис).
  2. Користувач повинен звернутись до Лікувально-діагностичного центру ТОВ «ХЕЛСІ ЕНД ХЕПІ» та отримати логін та пароль доступу до Додатку на рецепції;
  3. Угода Користувача вступає в силу шляхом згоди Користувача з її умовами у формі, натисканням Користувачем кнопки «Я приймаю умови Угоди Користувача» розташованої у реєстраційній формі.
  4. При реєстрації Користувач погоджується на надання точної і правдивої інформації про себе. У разі надання Користувачем недостовірної інформації про себе, Ліцензіар матиме право відмовити такому Користувачеві в доступі до Додатку.
  5. Договір укладений з Ліцензіаром на умовах даної оферти є дрібним побутовим правочином.
  6. Користувач несе повну відповідальність за безпеку свого логіна і пароля (за передання цієї інформації третім особам), а також за всю діяльність, що буде зроблено під його Обліковим записом.
  7. Користувач зобов’язується негайно проінформувати Ліцензіара у разі неавторизованого доступу до його Облікового запису третіми особами або про будь-які інші порушення безпеки.
  8. Користувач погоджується не використовувати Додаток для видання себе за сторонню людину, або подання інформації, яка не відповідає дійсності відносно інформації про Користувача.
  9. У випадку, якщо Ліцензіар запідозрить Користувача у скоєнні протиправних дій, у тому числі: шахрайство з банківськими картами, поширення спаму, шкідливих програм, інших діянь, що порушують умови цієї Публічної оферти, Ліцензіар вправі звернутися до відповідних державних органів із заявою та/або заблокувати та/або видалити Обліковий запис Користувача.
  10. Користувач, шляхом реєстрації у Додатку, підтверджує, що він вільно володіє українською мовою, у зв’язку з чим заявляє, що дана Публічна оферта не може бути визнана недійсною або не прийнятою Користувачем на тій лише підставі, що вона складена українською мовою.

 

 • Авторське право

 

  1. Додаток (та всі його елементи) як комп’ютерна програма є об’єктом авторського права, майнові права на який в повному обсязі належать Ліцензіару і охороняються законодавством про авторське право та інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними угодами і конвенціями.
  2. Будь-яке використання розміщених в Додатку результатів інтелектуальної діяльності (у тому числі елементів візуального оформлення, символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики, товарних знаків та інших об’єктів) без письмового дозволу Ліцензіара або законного правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду та притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства.
  3. Крім випадків, встановлених цією Публічною офертою, а також чинним законодавством, жоден результат інтелектуальної діяльності не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, опублікований, скопійований, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах, без попереднього письмового дозволу Ліцензіара як законного правовласника.
  4. Доступ до результатів інтелектуальної діяльності, розміщених в Додатку, надається Ліцензіаром виключно для особистого некомерційного використання Користувачем з метою ознайомлення з ними виключно за допомогою Додатку, без права на відтворення (у тому числі копіювання / завантаження / збереження) таких об’єктів в пам’ять електронних пристроїв Користувача, а також без права на інше використання, не передбачене Угодою, у тому числі їх продаж, модифікацію, поширення цілком або по частинах і т.п.
  5. Ліцензіар залишає за собою право в будь-який час видаляти з Додатку будь-які результати інтелектуальної діяльності, розміщені в ньому, без повідомлення Користувача.

 

 • Правовий статус Користувача
 • Користувач має право:

 

    1. користуватися Додатком в порядку, визначеному Угодою, якщо метою такого використання не є одержання прибутку або доходу;
    2. зареєструватися (отримати персональний Обліковий запис) відповідно до положень Угоди;
    3. припинити використання Додатку і відмовитися від створеної ним облікового запису, відправивши відповідний запит Ліцензіару;
    4. інші права Користувача, передбачені цією Публічною офертою і Законодавством.

 

 • Користувач зобов’язується:

 

    1. дотримуватися положень чинного Законодавства, Угоди та інших спеціальних документів Ліцензіара;
    2. використовувати можливості Додатку тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства, а також умови цієї Угоди;
    3. у випадку отримання у подальшому будь-яких окремих платних послуг здійснювати оплату Послуг в розмірі та порядку визначених Ліцензіаром;
    4. утримуватися від здійснення дій, що перешкоджають роботі Ліцензіара та функціонуванню Додатку, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Ліцензіара та / або третіх осіб;
    5. не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, не перепродавати, а також не використовувати будь-яким способом для яких-небудь комерційних цілей Додаток або будь-які частини його вмісту без згоди Ліцензіара;
    6. надати при реєстрації (створенні Облікового запису) точну, актуальну та повну інформацію про себе;
    7. вживати належних заходів для забезпечення збереження свого Облікового запису і паролів;
    8. не передавати, не поступатися, не продавати, не передавати в користування тощо Обліковий запис третім особам;
    9. не вживати спроби з відключення чи іншого втручання в будь-які технічні засоби захисту Додатку;
    10. належним чином виконувати інші обов’язки, передбачені даною Публічною офертою.

 

 • Користувачу при використанні Додатку забороняється:

 

   1. здійснювати несанкціонований доступ до облікових записів інших Користувачів шляхом підбирання або введення пароля, а також робити спроби такого доступу.

 

 • Правовий статус Ліцензіара
 • Ліцензіар має право:

 

    1. здійснювати поточне управління Додатком, визначати його структуру, в будь-який час змінювати його наповнення, оформлення, список сервісів, змінювати або доповнювати програмне забезпечення та інші об’єкти у будь який час, з попереднім повідомленням або без нього;
    2. відправляти Користувачам повідомлення, що стосуються використання та новинок Додатку;
    3. за своїм розсудом видаляти будь-яку інформацію, яка порушує і / або може порушувати Законодавство, положення Угоди і права третіх осіб;
    4. здійснювати інші дії з метою поліпшення якості та зручності використання Додатку Користувачами;
    5. без спеціального повідомлення Користувача змінювати та / або доповнювати дану Публічну оферту. Зміни / доповнення набувають чинності з моменту їх розміщення в Додатку, якщо інше не визначено Ліцензіаром;
    6. в будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запросити у зв’язку з цим підтверджуючі документи. Ненадання таких документів, на розсуд Ліцензіара, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації, у зв’язку з чим останній вправі відмовити Користувачеві в реєстрації;
    7. проводити маркетингові заходи, в тому числі, шляхом розсилки актуальної інформації на електронну пошту Користувача та / або у вигляді sms-повідомлень;
    8. інші права Ліцензіара, передбачені цією Публічною офертою.

 

 • Обов’язки Ліцензіара:

 

   1. приймати та обробляти реєстраційні форми Користувачів;
   2. не розміщувати в Додатку будь-які файли, які містять або можуть містити віруси та інші шкідливі програми;
   3. не описувати та не пропагувати злочинну діяльність, не розміщувати інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;
   4. не розміщувати в Додатку будь-яку інформацію, що порушує права третіх осіб на результати інтелектуальної діяльності;
   5. приймати грошові кошти в рахунок оплати Послуг, якщо такий спосіб оплати передбачений на Сайті та/або в Додатку;
   6. інші обов’язки Ліцензіара, передбачені цією Публічною офертою.

 

 • Оплата Послуг

 

  1. Надання певних послуг, пов’язаних із використанням Додатку, може надаватися Ліцензіаром за плату.
  2. У випадку надання окремих платних послуг, їх вартість та умови оплати зазначаються в окремому документі та погоджуються окремо. Оплата таких послуг здійснюється Користувачем шляхом перерахування грошових коштів на користь Ліцензіара через підтримувані Ліцензіаром платіжні системи і методи оплати. Перелік доступних для оплати платіжних систем і методів визначається Ліцензіаром в односторонньому порядку і вказується в Додатку та/або Сайті.

 

 • Відповідальність

 

  1. Користувач несе відповідальність за точність та достовірність інформації, зазначеної ним при заповненні форми реєстрації, за збереження свого Облікового запису і паролю, і за всі дії, які виконані в Додатку під його Обліковим записом та паролем.
  2. У разі пред’явлення третіми особами претензій до Ліцензіара, пов’язаних з діями Користувача, Користувач зобов’язується своїми силами і за свій рахунок врегулювати вказані претензії з третіми особами, захистивши Ліцензіара від можливих збитків і компенсацій.
  3. У випадку, якщо в результаті претензій від третіх осіб Ліцензіару будуть заподіяні збитки та/або Ліцензіар оплатить таким третім особам штрафні санкції, компенсації, збитки, витрати і т.п., Ліцензіар має право вимагати, а Користувач зобов’язується відшкодувати їх Ліцензіару (штрафні санкції, компенсації, збитки, витрати, виплати і т.п.).

 

 • Обмеження відповідальності

 

  1. Ліцензіар не несе відповідальності за:
   1. протиправні чи інші дії Користувача і (або) третіх осіб, що перешкоджають використанню Додатка іншими користувачами;
   2. за точність і правильність інформації, що надається Користувачем при реєстрації;
   3. за будь-які помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, неправомірний доступ третіх осіб до результатів інтелектуальної діяльності, що розміщені в Додатку;
   4. за відповідність Додатку цілком або його розділів очікуванням Користувача, безпомилкову та безперебійну роботу Додатку, припинення доступу Користувача до Додатку з якихось причин;
   5. втрату Користувачем можливості доступу до створеного ним Облікового запису (втрату логіна, пароля, іншої інформації, необхідної для користування Додатком);
   6. зміст реклами, показаної за допомогою Додатку.
  2. Ліцензіар не гарантує, що:
   1. Додаток буде задовольняти суб’єктивним вимогам та очікуванням Користувача;
   2. функціонування Додатку буде протікати безперервно, швидко, без технічних збоїв, надійно і без помилок;
   3. Додаток буде доступним для використання цілодобово, у певний момент часу або протягом певного періоду.
  3. Ліцензіар не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, а також упущену вигоду Користувача або третіх осіб в результаті:
   1. використання або неможливості використання Додатку;
   2. несанкціонованого доступу третіх осіб до персональної інформації Користувача, включаючи ту, яка прив’язана до створеного ним Облікового запису;
   3. заяви або поведінки третіх осіб.
  4. За будь-яких обставин відповідальність Ліцензіара перед Користувачем обмежена сумою, що не перевищує розміру платежів, отриманих Ліцензіаром від Користувача до моменту настання обставин, які спричинили виникнення відповідальності Ліцензіара.

 

 • Вирішення спорів

 

  1. Усі спори, що виникають у зв’язку з цією Угодою вирішуються Сторонами шляхом переговорів.
  2. Будь-які претензії Користувача, що виникли у зв’язку з цією Угодою, підлягають пред’явленню Ліцензіару за допомогою електронної пошти на адресу info@hh.com.ua 
  3. Ліцензіар не розглядає анонімні претензії або претензії, які не дозволяють ідентифікувати Користувача на основі даних, наданих ним при реєстрації.

 

 • Персональні дані

 

  1. Користувач, приймаючі умови даної Публічної оферти, надає свою згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. №2297-VI (далі – Закон) на обробку Ліцензіаром його персональних даних і підтверджує, що, даючи таку згоду, він діє по своїй волі і в своїх інтересах. Згода на обробку персональних даних надається Користувачем з метою виконання даної Угоди для здійснення будь-яких дій стосовно персональних даних, включаючи, але не обмежуючись: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі шляхом реалізації або передачі), транскордонної передачі, знеособлення, блокування, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними відповідно до чинного законодавства.
  2. Персональні дані, надані Користувачем, будуть доступні співробітникам Ліцензіара. Ліцензіар не продає та не розголошує персональні дані третім особам без необхідності за винятком випадків, передбачених цією Угодою. Зокрема, Ліцензіар може використовувати послуги третіх осіб для обробки персональних даних Користувача. Дана обробка здійснюється з різними цілями, наприклад, для розсилки інформаційних матеріалів. Незалежні постачальники послуг погоджуються з обов’язковим дотриманням конфіденційності і не мають права використовувати персональні дані Користувача для інших цілей. Ліцензіар також передає персональні дані Користувача в правоохоронні, податкові, фіскальні та інші компетентні органи в тому обсязі, в якому цього вимагає чинне законодавство України, або, якщо це є необхідним для запобігання, виявлення або припинення злочинних дій і шахрайства, а також для захисту прав власності Ліцензіара і третіх осіб.
  3. Дозвіл Користувача на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії цієї Угоди. Також укладенням даної Угоди, Користувач підтверджує, що обсяг прав Ліцензіара як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий та зрозумілий.

 

 • Загальний регламент щодо захисту даних

 

  1. Політика конфіденційності Додатку розроблена згідно Директиви (ЄС) 2016/679 (GDPR) щодо обробки і переміщення персональних даних, які використовуються для цілей ефективного використання сервісів, які доступні у Додатку, або надаються з його допомогою.
  2. Наступні типи особистої інформації можуть бути зібрані, збережені та використані:
 • Інформація про комп’ютер Користувача, включаючи IP-адресу, географічне положення, тип і версію браузера та операційну систему;
 • Інформація про відвідування та використання Додатку, включаючи джерело рефералів, тривалість відвідування, перегляди сторінок та шляхи навігації;
 • Інформація, яку Користувач вводить під час реєстрації у Додатку, наприклад, електронна пошта;
 • Інформація, яку Користувач вводить при створенні профілю у Додатку. Наприклад, ім’я, дата народження;
 • Інформація, яку Користувач вводить, щоб налаштувати підписку на електронні листи та / або інформаційні повідомлення (інформаційні бюлетені);
 • Інформація, яка генерується під час використання Додатку, в тому числі, коли, як часто та за яких умов Користувач використовуєте це;
 • Інформація, що стосується усіх сервісів нашого Додатку, які Користувач використовує, або транзакцію, яку Користувач здійснює через Додаток, яка включає ім’я, номер телефону, адресу електронної пошти;
 • Будь-яка інша особиста інформація, яку Користувач надає Ліцензіару при використанні Додатку;
 • Інформація про третіх осіб, з якої видалені дані, що можуть ідентифікувати особу, наприклад анонімізовані клінічні випадки, інша інформація, що передається з науковими чи навчальними цілями або з метою статистичних та маркетингових досліджень.
  1. Використання особистої інформації здійснюється в наступних випадках:
 • Адміністрування Додатку;
 • Персоналізація Додатку;
 • Надання доступу до сервісів, доступних при використанні Додатку;
 • Надсилання виписок, рахунків-фактур та нагадувань про оплату, за користування окремими платними сервісами Додатку;
 • Надсилання Користувачу маркетингових (комерційних) повідомлень;
 • Відправлення повідомлень електронної пошти, на які Користувач зробить окремий запит;
 • Надсилання Користувачу електронних повідомлень (інформаційний бюлетень), якщо Користувач підписався на нього (Користувач може скасувати підписку в будь-який час);
 • Відправлення Користувачу маркетингових комунікацій, пов’язаних з Додатком або бізнесом третіх осіб, які, на думку Ліцензіара, можуть зацікавити Користувача;
 • Надання третім сторонам статистичної інформації про користувачів Ліцензіара;
 • Робота з запитами та скаргами, які надіслані Користувачем стосовно роботи Додатку;
 • Безпека Додатку та запобігання шахрайству;
 • Перевірка відповідності умовам, що регулюють використання Додатку;
 • Інші види використання.
  1. Міжнародна передача даних:
  • Інформація, яку Ліцензіар збирає, може зберігатися, оброблятися та передаватися між будь-якою з країн, в яких працює Ліцензіар, з тим щоб дозволити використовувати інформацію відповідно до цієї політики.
  • Інформація, яку Ліцензіар збирає, може бути передана до таких країн, які не мають законів про захист даних, еквівалентних тим, що діють в Європейському економічному просторі.
  • Користувач погоджуєтеся з передачею особистої інформації, описаною у цьому розділі.
  1. Збереження особистої інформації
 • Особиста інформація, яку Ліцензіар обробляє для будь-яких цілей, не може зберігатися після припинення реєстрації користувача у Додатку та видалення, з цієї причини, його реєстраційних даних.
 • Дані Користувача будуть негайно видалені на його вимогу, надіслану у електронному повідомленні адміністратору Додатку.
 • Незважаючи на інші положення цього розділу, Ліцензіар зберігатиме документи (включаючи електронні документи), що містять особисті дані:
  1. в тій мірі, в якій Ліцензіар повинен це робити у відповідності до законодавства;
  2. якщо Ліцензіар вважає, що документи можуть мати відношення до будь-якого поточного або майбутнього судового розгляду;
  3. для встановлення, здійснення або захисту юридичних прав Ліцензіара (у тому числі надання іншої інформації для запобігання шахрайству та зменшення фінансового ризику).
  1. Безпека особистої інформації Користувача.
 • Ліцензіар буде приймати обґрунтовані технічні та організаційні запобіжні заходи, щоб запобігти втраті, неправильному використанню або зміні особистої інформації Користувача.
 • Ліцензіар зберігатиме всю персональну інформацію Користувача на безпечних (захищених паролем і захищених брандмауером) серверах Ліцензіара.
 • Всі електронні фінансові операції, введені через Додаток, будуть захищені технологією шифрування.
 • Користувач визнає, що передача інформації через Інтернет є за своєю суттю небезпечною, і Ліцензіар не може гарантувати безпеку даних, що надсилаються через Інтернет.
 • Користувач несе відповідальність за збереження пароля, який він використовує для доступу до Додатку конфіденційно і Ліцензіар не буде просити надати пароль (крім випадків, коли Коритсувач входить в Додаток).

 

 • Заключні положення

 

  1. Дана Публічна оферта і всі відносини між Ліцензіаром та Користувачем, що виникли на підставі цієї Публічної оферти регулюються Законодавством.
  2. Якщо з тих, чи інших причин, які-небудь з умов цієї Публічної оферти будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Публічної оферти.
  3. Дана Публічна оферта укладається на невизначений термін і поширює свою дію на всіх Користувачів, починаючи з моменту їх реєстрації.
  4. Дана Публічна оферта набуває чинності з моменту її розміщення в Додатку.